👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sommar -rörelse

Skapad 2018-05-15 21:45 i St Mellby skola Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
sommar-rörelse = ökad självkänsla ,glädje,samhörighet.

Innehåll

Tidsperiod

 sommar -lek-rörelse pågår v21-34 

Mål

(Här beskrivs de konkreta målen för arbetsområdet dvs. vad eleven förväntas att utveckla och lära. Tänk på att målen skall vara utvärderingsbara!)

 • utveckla rörelseglädje
 • natur orientering 
 • allemansrätten
 • kännedom om några blommor och träd.
 

Arbetsformer

(Här beskrivs hur vi ska arbeta med arbetsområdet)

 • Vi kommer pröva olika i
 • vi går till skogen ofta där vi leker och tränar grovmotorik och naturorientering
 • samtala
 

Ansvariga

(Här beskriver man vem eller vilka som är ansvariga för arbetsområdet)

 • pedagogerna 
 • eleverna i olika grupp indelningar både äldre och yngre där de äldre får mer ansvar i gruppen efter sin egen  förmåga 

Dokumentation och uppföljning

(Här beskrivs hur vi skall dokumentera och följa upp undervisningen)

 • vi samtalar och instruerar barnen före och efter lekar och idrotter .V igår igenom vad vi lärt oss ,något vi kan förändra ,och utveckla vidare.
 • vi dokumenterar lekar,idrotter ,danser och skogsutflykter med iPad 
 • vi visar upp danser vi lärt oss 
 • bild och formskapande

 

Utvärdering

Alla pedagoger varje ons förmiddag 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -