👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Divergent The Movie: Mini-project

Skapad 2018-05-16 08:27 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Amity, Abnegation, Candor, Erudite or Dauntless? Which faction do you belong to? You are going to watch Divergent the Movie and learn more about what it takes to be a part of each faction. You will learn different words for qualities.

Innehåll

I detta korta projekt, ska eleverna titta på filmen, Divergent, och därefter arbeta med beskrivande ord om personers personlighet, som är kopplade till filmvärldens fem falanger - de lärda (Erudite), de ärliga (Candor), de tappra (Dauntless), de fridfulla (Amity) och de osjälviska (Abnegation). 

Eleverna kommer att arbeta främst med följande uppgifter:
- vokabulär: personlighetsdrag, egenskaper (Eng: qualities)
- skriftlig uppgift: parövning (beskriva egenskaperna med andra ord på engelska och ge konkreta exempel) och individuell uppgift (kort beskrivning av sig själv med hjälp av vokabulären och parövningen). 
- muntlig samtal: diskutera personliga egenskaper och koppla dem till filmens karaktärer samt verkligheten (t.ex. hur vänner ska vara, hur vuxna ska vara osv.).

För bedömningen, kommer det vara fokus på skriftliga förmågan (beskrivning av sig själv) och muntliga förmågan (att delta i samtal och uttrycka sig muntligt).

Matriser

En
Muntliga förmåga: Redovisning och deltagande i samtal

TALA

E
C
A
Vid muntlig redovisning redogöra för fakta och/eller argumentera för åsikter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Delta i samtal på engelska, i klassrumsarbetet och vid styrda dialogövningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett ganska bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett mycket bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.

En
Skriftliga färdigheten

Skriftliga arbeten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningarna är begripliga. Variationen i texten är enkel. Verbens tempus blandas en del, men det påverkar inte förståelsen av texten. Ordföljden i texten kastas om en del, men det påverkar inte förståelsen av texten.
Ordvalet är relativt varierat och relativt tydligt. Meningarna är relativt varierade. Texten är relativt varierad. Verbens tempus är i huvudsak korrekt. Ordföljden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är varierat, tydligt, nyanserat och träffsäkert. Meningarna är av varierande längd och komplexitet fungerar väl. Verbens tempus är genomgående korrekt. Ordföljden är korrekt.
Innehåll och anpassning till syfte
Texten överensstämmer i huvudsak med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller enkla argument, förklaringar och beskrivningar.
Texten överensstämmer relativt väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller relativt välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Texten överensstämmer väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Textstruktur
Texten har en enkel variation, är relativt sammanhängande och därför begriplig. Texten har i visst mån en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Texten har ett visst flyt. Texten har i huvudsak en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, tydlig och sammanhängande. Texten har ett flyt. Texten har en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Anpassning till mottagare och situation
Texten är enkel och begriplig och i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett visst flyt och är i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett flyt och är visst anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).