👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The country down under - Australia

Skapad 2018-05-16 09:12 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Engelska
Australia is an exciting country in many ways and a popular destination for travellers. We will read and listen to texts about Australia and also watch a few clips. You will do research and present a powerpoint to our group.

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

 Arbetet går ut på att ni ska få lära er mer om Australien, både vad gäller natur och kultur och språk, samt utveckla er läs- och hörförståelse samt er talförmåga i engelska.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha genomgångar av hur man håller en bra presentation. Vi kommer även visa vad man ska tänka på när man jobbar med en power point. Vi kommer att lyssna på en text med hörövning om Australien, se en power-point samt se diverse clips från internet.

Ilona kommer att introducera detta arbetsområde under fredagens lektion (18/5 -18) och vi kommer då också att titta på power-point samt lyssna/läsa text om Australien. Arbetet kommer bestå av följande: när ni fått inspiration och mer kunskaper efter genomgångar och power-pointpresentation kommer ni att arbeta med er egen Power-Point/presentation. Ni  kommer få länkar som underlättar för er egen forskning. Det finns även en tydlig instruktion till er presentation, vad ni skall ha med i den. Det blir alltså en enda del, en muntlig presentation men ni kommer även träna hör- och läsförståelse genom att vi lyssnar och ser på olika clip och texter. Ni kommer att få två lektioner till ert förfogande: tisdag 22 maj samt fredag 25 maj 2018. Därefter skall ni vara klara och presentera ert arbete under tisdagens lektion (29/5 -18).

Vad som kommer att bedömas:

1. Hur väl den muntliga presentationen genomförs vad gäller språket --> alltså till vilken grad använder man ett grammatiskt korrekt språk? Finns ett flyt i språket och används rätt ord/fraser i rätt sammanhang? har man följt instruktionerna? publikkontakt - har man kontakt med publiken och använder sig inte för mycket av anteckningar? 

Jag bedömer även hur väl instruktionerna har följts i den muntliga presentationen.

Hur du får visa vad du kan:

I en muntlig presentation samt hur du deltar i arbetet på lektionstid.

Länkar till material:

1. Oral presentation instructions: https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/Eca_2ZYdLfBBtZaQT-lAYKsBr2notF2H_9lFJEdEgCXBhQ?e=n4V6FB

2. Slang words: https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/EYzCxL9aZodAj8ih_t0pfKsB0T6E9gAkcn_6BUajC3kTAg?e=zgcJbg

3. Slang words key (facit): https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/EXzNfn7etdRLgqDsa8W4D0YBzuv2aXa0kcDWnUXhZxJtGg?e=1A94p6

4. Instructions to written assignment: https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/ES7YMwmj3DFJhgjtXovm0E0BEchTPV7QJ0yy0qXZ5H-HyQ?e=ehFz7E

5. A good powerpoint presentation: https://osthammar-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/Ebcyr4ATfyxOhNQjUHKT5nEBlceQGR_wMRonpSED3HeVhQ?e=aAwByy

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9