👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism och imperialism 8a

Skapad 2018-05-16 09:45 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
En Lpp som behandlar nationalism och imperialism
Grundskola 7 – 9 Historia
Imperialismen tillsammans med nationalismen är de ideologier som påverkar världen väldigt mycket under 1800- och 1900-talet. Imperialismen handlar om att vissa länder försöker växa på bekostnad av andra, så att de själva blir större, starkare och rikare. Mellan ca år 1850 - 1900 erövrade europeiska länder områden med mer än 120 miljoner människor i. Man tog över länder och områden militärt och politiskt.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för

  1. Den europeiska dominansen - imperialism och kolonialism
  2. Nationalism  i Europa och i andra delar av världen.
  3. Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism och rasism.

Syfte

Genom att studera nationalism och imperialism ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång

Under v 16 - 22 kommer vi att arbeta med detta arbetsområde. Vi kommer att använda läroboken SOS åk 8, filmer från SLI. Under lektionerna kommer vi att ha genomgångar,  diskussioner i grupp och helklass kring arbetsområdet. Vi avslutar området med ett prov vecka 22.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi

Matriser

Hi
Nationalism och imperialism

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om nationalism och imperialism . Du har grundläggande kunskaper om vad som hände.
Du har goda kunskaper om nationalism och imperialism Du har goda kunskaper om vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om nationalism och imperialism Du har mycket goda kunskaper om vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism
Utvecklingslinje
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Källkritik
Du för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.