👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, friktion och jämvikt

Skapad 2018-05-16 09:50 i Nolbyskolan Alingsås
Vi kommer att med hjälp av olika lekredskap, såsom rutschkana, gungbräda och gungor, undersöka olika begrepp inom teknikämnet. Vi kommer att arbeta med begreppen: - Kraft - Rörelse - Jämvikt - Balans - Tyngdpunkt - Friktion - Tyngdkraft Vi kommer i klassen att ställa hypoteser, diskutera och jämföra resultaten. Vi kommer att diskutera frågan varför det gick som det gick.
Grundskola 3 Teknik
Vi undersöker tyngdkraft, friktion och jämvikt på lekplatsen och på skolgården.

Innehåll

Vi kommer att med hjälp av olika lekredskap, såsom rutschkana, gungbräda och gungor, undersöka olika begrepp inom teknikämnet.
Vi kommer att arbeta med begreppen:
- Kraft
- Rörelse
- Jämvikt
- Balans
- Tyngdpunkt
- Friktion
- Tyngdkraft
Vi kommer i klassen att ställa hypoteser, diskutera och jämföra resultaten. Vi kommer att diskutera frågan varför det gick som det gick.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • göra enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal med klasskamrater gör du jämförelser mellan dina egna och andras resultat.
 • få känna på hur friktion och tyngdkraft känns i kroppen genom olika experiment på lekplatser.
 • få lära dig de olika begreppen friktion, tyngdkraft, jämvikt och tyngdpunkt.

Bedömning:

Under arbetets gång visar du genom samtal och i skrift att du känner till och kan använda dig av begreppen som vi arbetat med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3