👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re år 9, Etik och moral vt 18

Skapad 2018-05-16 10:06 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Etik och moral år 9
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Innehåll

Undervisning

Undervisningen kommer ske genom föreläsningar, självstudier, filmvisningar, övningar och diskussioner:

I Religion:

 • De etiska förhållningssätten och deras ursprung (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik)
 • Vad är etik, vilken roll fyller de oskriva reglerna?
 • För vem finns etik, utilitarism och egoism?
 • Etiska dilemman och hur de analyseras.

Visa lärande

Momentet kommer examineras med två olika uppgifter

1, Muntlig diskussionsövning i grupper

2, Skriftlig analys av etiska dilemman i filmen "Never Let Me Go", där ett etiskt dilemma i filmen skall förklaras och diskuteras

Konkretisering av mål och bedömning

Eleverna kommer bedömas kring förmågorna rörande att föra analytiska resonemang, att ta ställning i frågor av olika karaktär. Att argumentera för sina ställningstaganden genom teorier knutna till området. De kommer också prövas i förmågan att på ett relevant sätt använda sig av central fakta och begrepp rörande etik och moral.

Uppgifter

 • Etisk analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Etik och moral år 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.