👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprojekt: Rummet år 6 PP/JG

Skapad 2018-05-16 12:13 i Torpskolan Lerum
Ett projekt där eleverna ska planera, rita och bygga en modell av ett rum
Grundskola 6 Teknik
Du ska nu få arbeta med och fördjupa dig i ämnet teknik. Vi ska arbeta med projektet "Rummet". Vi har valt att ni ska skapa ett Spökhus, skräckhus, House of fun eller vanligt hus(rum). Det ska innehålla tekniska läsningar inom elområdet samt att få en hävstänger och hur man kan utnyttja det för olika effekter.

Innehåll

Undervisningen

 • Välj ett rum som du ska göra en modell av. Skräck, House of Fun, vanligt rum eller Spökhus.
 • Gör en skiss över rummet ovanifrån och skriv ut rummets längd och bredd. Placera ut i skissen vilka möbler du har i rummet samt deras mått (bredd och längd). 
 •  
 • Gör en modell av rummet i en kartong som du inreder med de saker som du har med på ritningen. Ni sa ha med hävstänger, elkopplingar(seriekopplade lampor, batterier)och/eller andra finesser inom el strömbrytare, högtalare m.m.
 • 6e1. Ta en film som visar de olika tekniska lösningar du gjort. 

 

 • 6E2 Gör en Keynote där du visar arbetsprocessen av din modell och avsluta arbetet med att göra en utvärdering över hur du tycker att hela ditt arbete har gått med hjälp av frågorna. Ta även med de  hävstänger, elkopplingar(seriekopplade lampor, batterier)och/eller andra finesser inom el.

  Utvärdering av teknikprojektet "Rummet"

  1. Vilka svårigheter/problem har du mött?  

  2. På vilket/vilka sätt har du löst svårigheterna/problemen?  

  3. Vad har jag lärt mig under teknikprojektet?

 •  

Redovisning och bedömning

 • Bedömning av arbetsprocessen.
 • Den färdiga modellen av rummet.
 • Utvärdering i en keynote av hur du tycker att ditt arbete gått. Det ska finnas minst 3 bilder som visar hur du löste tekniska svårigheter medan du jobbade. Gäller 6E2. 6E1 har filmen, (då ni gjort en dokumentation i Badbombsprojektet.)
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

E
C
A
Idéer & modeller
 • Tk
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
 • Tk
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Tekniska lösningar(?)
Elever visar upp olika tekniska finesser för att skapa olika effekter i rummet, tex hävstänger, lampor som lyser etc.
 • Tk
Eleven kan göra enkla tekniska lösningar i rummet som visar på en förståelse hur saker kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan göra relativ väl utvecklade tekniska lösningar i rummet som visar på en förståelse hur saker kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan göra mycket tekniska lösningar i rummet som visar på en djup förståelse hur saker kan lösas med hjälp av teknik.
Dokumentation
Eleven kan göra en enkel dokumentation av sitt arbete och dess process.
Eleven kan göra en relativt väl dokumentation av sitt arbete och dess process.
Eleven kan göra en mycket väl och avancerad dokumentation av sitt arbete och dess process. Där det enkelt går att följa processen och arbetssättet.
Ny aspekt