👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2018-05-16 14:19 i Norrtullskolan A Söderhamn
Hur märker vi att våren har kommit? Vad händer med djuren och växterna?
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild Musik NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig se och undersöka hur djur och växter som hör till våren. Vi ska lära oss om fjärilarnas liv från ägg till färdig fjäril. Vi ska titta närmare på några växter som kommer fram när våren anlänt. Vi kommer att gå ut och leta efter vårtecken.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Du ska sätta frön och upptäcka vad som händer med fröet.
 • Du  ska veta en fjärils livscykel.
 • Du ska veta våra tre vanligaste vilda vårblommor.
 • Du ska veta våra tre vanligaste lövträd.
 • Du kommer att sjunga några vårsånger.

Hur ska vi lära oss?

Du lär dig genom att:

 • Samtala och diskutera.
 • Göra enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Lära dig om fjärilars livscykel.
 • Studera ett frös utveckling från frö till färdig växt.
 • Dokumentera dina erfarenheter och iakttagelser.
 • Titta på faktafilmer och läsa och lyssna på böcker som handlar om våren.

Vad som kommer att bedömas:

 • Om du kan förklara vad som händer med ett frö.
 • Om du kan berätta om fjärilens livscykel.
 • Om du kan berätta om blommans livscykel.
 • Att du kan namnen på tre vanligaste vårblommorna.
 • Att du kan namnen på tre lövträd.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kan förklara vad som händer med ett frö.
 • Du kan berätta om fjärilens livscykel.
 • Du kan namnen på tre vanligaste vårblommorna.
 • Du kan namnen på tre lövträd.
 • Du kan skriva en faktatext om våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3