👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holes-the movie

Skapad 2018-05-16 21:37 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 – 9 Engelska
Vi ser filmen "Holes", svarar på frågor och diskuterar filmen i grupper.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

 • Du ska se filmen Holes och bevisa att du förstår dess innehåll genom att besvara frågor till filmen.
 • Du ska i grupp diskutera ett antal punkter som berör filmen.

Undervisning

Vi ser filmen tillsammans och eleven visar att hon/han har förstått innehållet, genom att ett antal frågor ska besvaras enskilt skriftligt
Vi diskuterar filmen i grupper om fyra.

Bedömning

En skriftlig bedömning av svaren på frågorna görs i en matris.

En muntligt bedömning av diskussionen efter filmen görs i en matris.

 

Uppgifter

 • Holes-questions

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Arbetsmatris i ENGELSKA tala 7-9

Begriplighet
- ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Engelska ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
- strategier när orden inte räcker till.
* Väljer svenska ord * Ger upp
* Hittar på egna ord/uttryck * Väljer ett förenklat språk. * Frågar på engelska efter rätt ord. * Letar i minnet. * Byter samtalsämne.
Använder omformuleringar för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks.
- uttal
Uttalar inte språktypiska ljud som th- stavning och t korrekt.
Språktypiska ljud som th- stavning och uttal av r uttalas korrekt
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Talar så lite att förmågan inte kan bedömas.
Talar tillräckligt länge för den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visa en vilja att tala engelska.
Vågar ta sig an mer komplicerae ämnen och avancerade resenemang.
Ordförrådet.
orförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka tillför att berätta.
Att använda ord och fraser så att en engelsktalande person förstår
Använder ett varierat ord- och frasförråd.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Väljer rätt ord i rätt sammanhang
Flyt
Tar långa pauser för att hitta ord och tänka efter vad som skall sägas.
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar med naturligt taltempo
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften.
Innehållet stämmer med uppgiften.
Berättandet drivs framåt med ny information och med sammanhang.
Ämnet beskrivs och förklras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Förmåga att delta i samtal
- prata själv
Sitter tyst tills man får en direkt fråga.
För fram egna åsikter.
Kan motivera och resonera kring sina åsikter.
Kan motivera egna åsikter, resonera kring egna och andras åsikter
- med andra
Kommentera det andra säger eller ställer enkla frågor.
Kommentera det andra säger och ställer enkla frågor.
Kommenterar och ställer releveanta frågor till övriga.
Kommenterar, ställer relevanta frågor och fördjupar samtalet genom t.ex följdfrågor.
Förmåga att berätta
informationen är lösryckt och växlar mellan olika uppslag.
Kan berätta om något ochhåller sig till ämnet.
Berättar med tydligt sammanhang
Berättar med inlevelse
Grammatik
Gör grammatiska fel som stör förståelsen.
Gör vissa gammatiska fel men det hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus. behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.

En
Läs och hör eng 9 ht-16

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet i tydlig engelska som talas i lugnt tempo
Du förstår huvudinnehållet och vissa tydliga detaljer i engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet och viktiga detaljer i engelska som talas i lugnt tempo.
läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av innehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och några tydliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och väsentliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår såväl helheten som detaljer i texter av olika slag.