👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scratch - elevprojekt

Skapad 2018-05-17 09:26 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Inledande elevprojekt efter grundläggande genomgång av bildredigering i Pixlr och programmering i Scratch
Grundskola 4 Svenska Teknik Bild
Nu har du lärt dig hur man redigerar bilder och programmerar med kodblock - nu är det dags för dig att använda dina nya kunskaper och göra en helt egen programmerad berättelse.

Innehåll

Efter en grundläggande genomgång av bildredigeringsprogram och blockprogrammering ska du nu skapa ett eget program i ett ämne som du själv väljer. Det är viktigt att du arbetar i rätt ordning.

 1. Starta med att bestämma dit ämne - du ska argumentera för (eller emot) något.
 2. Tänk igenom de olika argumenterande tekniker du har lärt dig på svenskan - använd dig av dessa!
 3. Skriv ett utkast på vilka argument som du vill använda dig av.
 4. Tänk nu också igenom vilka bilder (bakgrunder och sprites) du vill använda som både kan förstärka din argumentation och fånga betraktaren.
 5. Gör klart de bilder du behöver - antingen i Pixlr eller direkt i Scratch
 6. Fundera också på vilka ljud - musik, tal, ljudeffekter som du kommer behöva.
 7. Samla in dessa ljud - antingen från något ljudbibliotek (t.ex. Flashkit) eller spela in själv i Scratch.
 8. Nu är det dags att börja programmera - det är viktigt att du vågar prova dig fram, ibland måste du kanske tänka om och försöka på något annat sätt för att få det att fungera. Försök också att använda många olika programmeringsblock för att få en varierande berättelse.

Uppgifter

 • Programmera en Scratch-berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Tk Bl
Scratchprojekt I

Bedömning - Teknik

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk  4-6   Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
->
->
->
Kodning
Du har följt instruktionerna i uppgiften och skapat en fungerande digital berättelse i Scratch på mellan 2-3 minuter.
Du har använt många olika kodblock som du testat dig fram för att få en utvecklad och variationsrik berättelse.
Du kan förklara vilka olika programmeringslösningar du provat och varför du bestämde dig för de du slutligen använde i din presentation.
Digital bild
Använt tre olika sprites och bakgrunder som inte fanns i Scratch från början.
Använt både bildprogrammet i Scratch och Pixlr för att skapa egna sprites/bakgrunder
Minst en sprite som du själv gjort ska ha olika klädslar. Bilderna skall vara välarbetade och noggrant utförda
Digitalt ljud
Tagit in och använt tre olika ljud i Scratch som inte fanns där från början
Använt både importerat ljud och egeninspelat ljud i Scratch
Använt både ljudeffekter, musik och tal i presentationen.