👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2018-05-17 10:13 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller sociala medier på internet. I det här arbetsområdet lär vi oss mer om medier. Vilken roll spelar medier i samhället? Hur skulle vi klara oss utan medier? Hur vet jag om det jag läser eller hör är sant? Hur påverkas vi av medier? Många spännande frågor har vi att ta tag i...

Innehåll

 

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 •  
  Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 •  
  Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • Ge exempel på olika typer av medier
 • Kunna definiera vad en nyhet är
 • Förklara vad tryckfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet innebär och vilka gränser som finns för dessa
 • Diskutera vad sociala medier är och hur sociala medier påverkar oss
 • förklara mediernas roll i en demokrati
 • Veta hur du ska agera källkritiskt
 • Kunna skilja reklam från information

 

Kunna använda dig av och förklara begreppen: Information, Kommunikation, Massmedier, Reklam, Propaganda, Journalist, Granska, Tryckfrihet, Censur

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 •  
  Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer se filmer. 

Vi läser i textboken upptäck Samhälle samt arbetar med tillhörande arbetsblad.

Vi kommer att träna på att sammanställa information och dra slutsatser genom de uppgifter eleverna får.

Vi kommer att göra en samhällsvetenskaplig undersökning. Eleverna ska under en vecka ta reda på en stor nyhet varje dag.

Vi kommer att träna begreppskunskaper genom texter samt diskussioner.

 

Vi kommer att bedöma...

I detta arbetsområdet bedöms

Läxförhör på begrepp - förklara ord

Dina inlämningsuppgifter och din medverkan i diskussioner är det underlag som kommer bedömas i detta arbetsområdet