👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid

Skapad 2018-05-17 10:38 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 4 Historia
Under några veckor kommer du att fördjupa dig i den del av järnåldern som idag kallas för Vikingatiden. Du kommer att få fördjupa dig i vilka vikingarna egentligen var och varför de reste så mycket. Du kommer även få kunskap om vad vikingarna hade för religion, vad runskrift egentligen är för något och vad det finns för spår från vikingatiden idag.

Innehåll

Vikingatiden ca. 800-1050 e.Kr.

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Så hur mycket har Vikingatiden påverkat vår egen tid? Det är en av alla saker som vi ska ta reda på.

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • flera Grej of the Week´s 
 • se på film
 • läsa och leta fakta i böcker och på internet
 • lära oss mer om Asatron och dess gudar
 • ha flera mindre grupparbeten där redovisning sker i tvärgrupper och/eller för hela klassen

 

Konkretisering av mål

Efter avslutad arbete ska du kunna:

 • under vilken tidsperiod vikingatiden var
 • förklara vad som är typiskt för vikingatiden
 • berätta om hur det var att leva på vikingatiden för barn, kvinnor och män
 • berätta om vikingarnas resor i österled och i västerled
 • förklara vad vikingarna hade för religion och tro
 • förklara hur kristnandet av Norden gick till
 • kunskap om vad runstenar och runskrift är
 • vilka spår av vikingatiden vi kan se idag

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du:

 • har kunskap om under vilken tidsperiod vikingatiden var
 • kan förklara vad som var typiskt för vikingatiden
 • kan berätta om hur det var att leva på vikingatiden för barn, kvinnor och män
 • berätta om vikingarnas resor och förklarar vart de reste, varför och hur de reste
 • förklarar vad vikingarna hade för religion och vad de trodde på
 • berätta om hur kristnandet av Norden gick till
 • redogöra för vad runstenar och runskrift är
 • berätta om vilka spår av vikingatiden vi kan se idag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6