Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD - DJURMASKER

Skapad 2018-05-17 11:55 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Slöjd
En uppgift i textilslöjd som passar ÅK 4. Vi ska rita och sy djurmasker i filt.

Innehåll

LOKAL PEDAGOGISK PLANERING 

ÄMNE: Slöjd (textil)

ARBETSOMRÅDE: Idéutveckling, ritning och hantverkstekniker

UPPGIFT: Djurmasker

ÅRSKURS: 4

 

Inledning

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilken utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. 

Uppgiftens syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. 

Tidsåtgång

Cirka 8 lektioner.  

Mål:

·      Du ska kunna följa en skriftlig instruktion på tavlan, med stöd av lärare och bordskamrater.

·      Du ska kunna göra en stegvis ritning av din djurmask enligt anvisning.

·      Du ska kunna klippa ut, nåla fast, och använda din ritning som mall i framställan av maskens olika delar.

·      Du ska kunna sy med förstygn och/eller langettstygn.

·      Du ska kunna fästa maskens olika delar med symaskin.

·      Du ska kunna utvärdera din arbetsprocess muntligt. 

Bedömning

·      Ditt deltagande under lektionstid.

·      Färdigställda alster som lämnas in för bedömning.

·      Eventuella frågeställningar och diskussioner under uppgiftsdemonstrationer. 

·      Loggbok

Så här ska vi arbeta:

·       Du ska alltid börja med att läsa uppgiftsbeskrivningen.

·       Om du inte förstår en del av uppgiftsbeskrivningen ska du vända dig till dina bordskamrater om råd. 

·       Skulle kompisarna inte heller kunna hjälpa dig skriver du upp dig på hjälplistan så kommer jag till undsättning. 

·       Tänk på att klippa ut maskens delar (speciellt ögonen) noggrant, kanterna kommer att synas, samt att mäta gummibandet ordentligt så det inte riskerar spänna masken för hårt (som viker sig). 

 

 

Om du är osäker på vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer i bedömningsmatrisen nedan, kan du ALLTID fråga din lärare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
TEXTILSLÖJD - DJURMASKER

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Formation och framställan
Eleven har svårt att formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven har med viss säkerhet formgett och framställt enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven har med säkerhet formgett och framställt enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker och redskap
Eleven har svårt att använda handverktyg, redskap och maskiner i sitt arbete med hantverkstekniker.
Elever har med viss säkerhet använt handverktyg, redskap och maskiner i sitt arbete med hantverkstekniker.
Elever har med säkerhet använt handverktyg, redskap och maskiner i sitt arbete med hantverkstekniker.
Arbetsprocess
Eleven har svårt att välja tillvägagångssätt och motivera sina val utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt.
Eleven har med viss säkerhet valt tillvägagångssätt och motiverat sina val utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt.
Eleven har med säkerhet valt tillvägagångssätt och motiverat sina val utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt.
Idéutveckling
Eleven har svårt att bidra med idéer och att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven har med viss säkerhet bidragit med idéer och att valt handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven har med säkerhet bidragit med idéer och att valt handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: