Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min familj

Skapad 2018-05-17 12:16 i Nygårdens förskola Ale
Temaarbete som handlar om mig, min familj och min omvärld
Förskola

Syftet med detta projekt är att ge barnen mer förståelse för och belysa att familjer ser ut på olika sätt. Att skapa en öppenhet för olika familjeförhållanden. Vad är ett hem? vad är en familj? Alla är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor, hur vi ser ut och vem vi bor med.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi har sett att barnen har ett intresse av att prata om sina familjer och att flera barn inte vet vad deras familjemedlemmar heter. Att prata om våra familjer ser vi som ett bra sett att ta tillvara barnens intresse och för att synliggöra att alla familjer ser olika ut.

 

Metod

Vi delar in gruppen i två där de äldre barnen är i en grupp och de yngre barnen på avdelningen är i en grupp. Tanken är att vi ska arbeta likvärdigt i de båda grupperna. Vi kommer introducera temat "min familj" genom att fråga barnen vad en familj är. Därefter kommer vi att använda oss av olika böcker som vi läser och samtalar kring med barnen. Vi uppmärksammar vad familj heter på barnens olika språk samt samtalar kring vilka länder barnen kommer ifrån och vilka språk som pratas. Genom olika material och metoder kommer barnen att få visa sina familjer, exempel på det kan vara att barnen får rita sina familjer och att vi gör diagram över hur många familjemedlemmar varje barn har.

 

 Relaterad bild

Mål

Målet med projektet är att belysa att familjer ser ut på olika sätt. Att skapa en öppenhet för olika familjeförhållanden. 

För vem och hur ska det dokumenteras?

Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer.
Dokumentationen är till för både barnen, deras familjer och oss pedagoger.

Bilder och anteckningar från barnen  dokumenteras på unikum och/eller här på förskolan, för att bjuda in till spontana samtal och reflektioner.

Dokumentationen är ett bra underlag för barnens och pedagogernas egna reflektioner kring projektet.

Utvärdering/Uppföljning

En utvärdering och reflektion av det arbete som genomförts kommer göras mellan barn och pedagoger. Hur gick det? Vad var lätt, svårt? Hur går vi vidare? Hur kan vi utveckla det? Är det något särskilt vi bör arbeta mer med? Uppnådes målen som sattes?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: