👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-05-17 12:28 i Årstadskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 – 6 Historia
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med den tid när Sverige omfattade stora delar av Östersjöområdet. Den tid som brukar kallas Sveriges stormaktstid, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor du kommer att arbeta med:

 • söka information, föra resonemang, se likheter och skillnader utifrån faktatexter om stormaktstiden

 • förstå och använda historiska begrepp

 • presentera ett enskilt fördjupningsarbete inom Stormaktstiden

   

Bedömning - vad och hur

Detta kommer jag att bedöma:

 • Hur du presenterar ditt fördjupningsarbete.

 • Hur du använder nya begrepp och visar att du har förstått vad orden står för.

 • Sammanfatta och förklara händelseförlopp

 • Kunna föra ett självständigt resonemang och dra slutsatser utifrån fakta

 • Ditt deltagande i diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer se på film om Sveriges stormaktstid

 • Läsa faktatexter och svara på tillhörande instuderingsfrågor

 • Vi samtalar och reflekterar

 • Du kommer få göra ett enskilt fördjupningsarbete inom Stormaktstiden

 • Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik inför fördjupningsarbetet

 • Vi kommer avsluta Stormaktstiden med ett mindre avslutande faktaprov som ett komplement till

  ditt fördjupningsarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

>
1
2
3
Tidsperioder
Du är på väg mot grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under stormaktstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under stormaktstiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under stormaktstiden
Spår av historien
Du tränar på att tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används tränar du att använda historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.