👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-låda "Förändringar" ht-17

Skapad 2018-05-17 15:33 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 1 Kemi Svenska Matematik
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separara dem.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig om: 

 • vattnets olika former, fast, flytande och gas
 • vattnets övergångar mellan de olika formerna
 • enkla lösningar och blandningar
 • att kunna dokumentera dina undersökningar med text och bild

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • göra förutsägelser
 • genomföra undersökningar med vatten
 • utvärdera och diskutera kring resultatet av undersökningarna
 • dokumentera undersökningar med text och bild


Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna vattnets olika former.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man separerar en lösning eller en blandning.
 • Bedömningen kommer att ske utifrån ditt deltagande under arbetspassen.
 • Du ska vara delaktig vid genomgångar och undersökningar.
 • Du ska kunna genomföra arbeten i samarbete med en eller flera kamrater.
 • Dina dokumentationer ska vara tydliga och noggrannt utförda.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • vara muntligt aktiv vid lektionerna.
 • genomföra undersökningar enligt instruktioner.
 • ta eget ansvar för ditt arbete och se till att alla är delaktiga i din grupp.
 • skriva texter och rita bilder som tydligt hör ihop med resultaten av dina experiment.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Gr lgr11
 • får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3