👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologier 04D

Skapad 2018-05-17 15:48 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
De viktigaste politiska ideologierna
Grundskola 8 Samhällskunskap
Ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om vad man bör och kan göra för att detta ska bli verklighet för så många människor som möjligt. Olika ideologier vill att samhället ska se ut på olika sätt. Därför hör ideologi nära ihop med politik. Människor med samma ideologi kan ibland bilda ett politiskt parti. (Källa: NE.se)

Innehåll

Vi arbetar i grupper och söker information om några politiska ideologier. Viss information i läroboken s. 190-191 annars sök på nätet och andra media. Redovisning i grupperna inför klassen.

Ni ska informera om:

Redovisa med en google presentation! Leta fina/roliga/informativa bilder och använd stödord

* Er ideologis uppkomst och historia

*Viktiga tankar och idéer

*Vilka är den bra för och vilka är den mindre bra för

*Finns det eller har det funnits någon plats/land där den har styrt

*Finns det något politiskt part i Sverige som säger sig följa denna ideologi

OBS!!! Redovisning tisdag 15/5 på Mys SO lektion

 

Grupper 03C:

Liberalism + kapitalism: Elin, Felix, Thea, Noel, Max

Socialism + kommunism: Gisela, Alfred S, Sofia, Vilhelm, Maja

Feminism+ekologism: Ylva, Ebba TM, Agnes, Elias, Ebba S

Nationalism +nazism +fascism: Hugo S, Valdemar, Malte, Ludvig, Hugo E

Konservatism + anarkism: Amalia, Tulla, Alfred A, Oliver

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
GA Samhällskunskap 7-9

F
E
C
A
SH-3. Samhällsvetenskapliga begrepp
Förmågan att använda samhällsvetenskapliga begrepp. Eleven kan använda sig av samhällsvetenskapliga begrepp (enkammarriksdag, mened, styrränta etc.) på ett fungerande sätt (rätt ord vi rätt situation etc.).
Eleven kan nämna några begrepp och/eller modeller som kan användas.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
SH-5. Undersöker samhällsfrågor
Förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven kan undersöka samhällsfrågor (rätten till fri abort, dödsstraff etc.) ur olika perspektiv (om en motorväg byggs har man tänkt på miljön, markägarna, bilåkarna, bönderna etc.) och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
SH-10. Källhantering
Förmågan att söka information om samhället i olika källor samt resonera om informationen och källornas trovärdighet och relevans. Eleven ska hitta information om samhället (polismyndigheten, föreningslivet etc.) så söker eleven i olika källor (wikipedia, läromedel, fotbollsklubbsmedlemmar, politiker, radio etc.). Dessutom kan eleven resonera om källornas trovärdighet (är det som påstås sannolikt, går det att lita på den fakta som presenterats etc.) och relevans (är filmen "Der Untergang" en bra källa när man ska skriva om en diktaturstat etc.).
Eleven kan söka efter information om samhället en källa och påbörjat en värdering av källan genom att säga något om källornas trovärdighet eller relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.