👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2018-05-17 16:14 i Sollebrunns skola Alingsås
Det här kommer du få ta del av under vårt bondgårdstema.
Grundskola F NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer att titta på hur en bonde lever och arbetar, vilka djur och vilka grödor som kan finnas på en bondgård. Vi kommer också att besöka en bondgård.

Innehåll

Sammanfattning  

Du kommer att få lära dig om djuren på bondgården och om de grödor som bonden kan odla. Du får lära dig mer om vad boden producerar, det vi köper av bonden. Du får också se hur en bonde arbetar och vilka redskap bonden har. Vi kommer också besöka en bondgård och få se hur djuren lever där.  

Koppling till Lgr -11, del 1:

  • Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.
  • Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv.
  • Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra.

Övergripande mål Lgr -11, del 2

Skolans mål är att varje elev :

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-, och kulturliv

 

 

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

  • Djur som kan finnas på bondgården.
  • Du kommer få mer fakta om kon, fåret, grisen, hästen samt hönan.
  • Hur bonden arbetar under året.
  • Vilka produkter vi får från bondgården.
  • Bondelivet/ Jordbruket förr och nu.

Arbetsformer

Vi kommer använda oss av :

Arlas "bondgårdsmaterial"

Film

Böcker

Hitta fakta och skriva ner dem.

Lekar

Bondgårdsbesök

 

Dokumentation och utvärdering

Elevernas texter och bilder.  

I samtal med eleverna "lyssnar vi in oss på " vad de snappat upp och deras ev. nya funderingar.