👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i Sverige

Skapad 2018-05-17 16:20 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi lär oss om några vanliga naturtyper i Sverige och vilka djur och växter som lever där. Vi tränar på att känna igen och namnge vanliga växter och djur och att sortera dem på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • beskriva och förklara enkla samband i naturen
 • genomföra, och dokumentera undersökningar

Dina mål:

 • Att känna till några vanliga naturtyper i Sverige (barrskog, lövskog, äng, kust och hav).
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga växter och djur i Sverige och i vårt närområde.
 • Sortera några vanliga växter och djur efter deras olika egenskaper.
 • Känna till begreppet näringskedja.
 • Kunna genomföra undersökningar i naturen och samtala om dina resultat med dina kamrater.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att starta med att prata om några olika naturtyper i Sverige och vilka växter och djur och som lever där.

Vi söker fakta genom att titta på bilder, läsa texter och se på film. Vi använder webbplatsen svenskadjur.se för att söka fakta på internet.

Vi tränar på att känna igen och namnge växter och djur som finns på artlistan.

Vi sorterar och grupperar växter och djur tillsammans i olika sorteringsövningar.

Vi vi gör fältstudier och undersöker vilka växter och djur vi hittar i vårt närområde.

Vi dokumenterar vårt arbete bl.a genom text och bild både med och utan digitala verktyg och redovisar muntligt och skriftligt.

Du arbetar både enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge några vanliga växter och djur i Sverige och i vårt närområde,
 • sortera växter och djur i olika grupper.

Hur visar du ditt lärande?

Du deltar i samtal och diskussioner.

Du redovisar arbetet med text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3