Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen koltrast

Skapad 2018-05-18 15:48 i Sörviks förskola Ludvika
Förskola
Detta är en övning från vårt arbete med mini rede där vi ska titta närmare på familjen koltrast. Vi går till skogen för att titta och lyssna på koltrasten samt samla material för vidare arbete. Denna övning bygger på att barnen ska förstå att djur är levande varelser med behov lik deras egna.

Innehåll

Var är vi?

Vi börjar med att introducera koltrasten för barnen, visar bilder på fågeln och dess bon för att sedan gå till skogen för att se om vi kan se/höra någon koltrast samt samla material till att bygga ett bo.

Denna övning gör vi för att ge barnen en bredare förståelse för att:

Djur är levande varelser med behov som är likadana som barnens

Det kan vara svårt för djuren att hitta mat och överleva, speciellt på vintern

Man genom samarbete kan lyckas bättre med svåra uppgifter.

 

Var ska vi?

Barnen ska få möjlighet att se likheter och olikheter, samt erfarenhet av grupparbeten.

De flesta barn kommer att upptäcka att alla levande varelser har liknande behov oberoende av art och att samarbete lönar sig.

några barn kommer endast att upptäcka de gemensamma behoven.

Några barn kommer att kunna göra kopplingen mellan årstid och olika skeenden i naturen.

 

Hur gör vi?

Vi utgår från materialet i mini rede, först berättar vi om och visar bilder på koltrasten, vi kommer gå ut i skogen för att titta och lyssna på koltrasten, samla material för att bygga ett bo. På förskolan kommer vi att bygga ett bo och varje barn får göra en egen koltrast att lägga i det, sedan kommer vi att följa boet tillsammans med barnen under de dagar det tar för äggen att kläckas och fågelungarna lämnar boet, för att de ska få en känsla för vad som händer och tiden det tar i verkligheten. Under tiden kommer vi diskutera med barnen om hur de tror att de skulle känna om det var lika för dem och vilka likheter det finns mellan djur och människor.

 

Hur blev det?

Vi kommer utvärdera arbetet både tillsammans med barnen och i arbetslaget genom att gå igenom dokumentationen som gjorts. Barnens intressen och funderingar kommer styra hur arbetet fortskrider.

Vi kommer även fråga barnen vad de känner att de lärt sig samt om de vill lära sig något mer.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: