Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3 HT18

Skapad 2018-05-19 19:23 i Skulltorps skola Partille
Lpp för Svenska årskurs 3.
Grundskola 3 Svenska
Lpp Svenska årskurs 3 höstterminen 2018.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Svenska

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Att kunna skriva instruerande, berättande samt beskrivande och förklarande texter med hänsyn till dess typiska uppbyggnad.
 • Några kända författare och deras verk.
 • Kunna bearbeta en text och ge respons på någon annans text.
 • Kunna använda stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken på ett korrekt sätt och kunna några av de vanligt förekommande stavningsreglerna.
 • Kunna skriva på datorn med ett tangentbord och kunna ha en läslig handstil när du skriver för hand.
 • Att muntligt kunna återberätta samt presentera någonting.
 • Kunna kombinera dina texter och ditt muntliga berättande med bilder.
 • Kunna använda en strategi för att minnas något man pratat om, till exempel en tankekarta.
 • Några grundläggande frågor man kan ställa sig själv när man granskar någonting källkritiskt.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Arbeta med det digitala materialet Molnet 3 samt den tillhörande boken.
 • Läsa skönlitterära kapitelböcker.
 • Högläsning av böcker från kända författare.
 • Genomgångar i helklass.
 • Enskilt och grupparbeten.
 • Muntliga presentationer inför större och mindre grupper.

När ?

Arbetet sker under höstterminen 2018.

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Att kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Att kunna läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Att kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Att kunna söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Nationella provet i år 3.
 • Texter du skrivit själv och responsen du ger på andras texter.
 • Uppgifter du gjort i boken samt det digitala materialet Molnet 3.
 • Muntlig presentation inför mindre grupp och helklass.
 • Deltagande under genomgångar och grupparbeten.

 

Uppgifter

 • Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: