👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens sammanhang och funktioner, klassisk historia och klassiska instrument.

Skapad 2018-05-20 15:16 i Elinebergsskolans grundsärskola Helsingborg
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Grundsärskola F – 9 Musik
Vi kommer att lyssna på musik och prata om medeltiden, renässansen, barocken, wienklassicismen och romantiken

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med den klassiska musikens historia.

Vi kommer att arbeta med olika klassiska kompositörer och några olika klassiska instrument.

Vi tittar på filmer och lyssnar på typiska låtar med kompositören och läser en text.

Bedömning - vad och hur

Åk 1-6:

Att känna till några klassiska instrument.

Att känna till några klassiska kompositörer. 

Åk 7-9:

Att känna till några klassiska instrument.

Att känna till några klassiska kompositörer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  4-6
 • Musik och dans som uttryck i några olika kulturer förr och nu, till exempel klassisk musik, folkmusik och rockmusik. Några betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik Grundsärskolan 7-9

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT…

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
SAMTALA OCH ANALYSERA
Resonera kring musikens sammanhang och funktion. (t.ex. genrer, epoker, medier)
 • Mu
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör, med hjälp, enkla jämförelser. Ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Deltar aktivt i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar sambandet mellan t.ex. musikstil och en viss tidsperiod (epok). Beskriver och gör jämförelser. Förklarar och ger exempel på vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Samtalar och resonerar kring musik. Beskriver och förklarar samband mellan t.ex. musikstil och viss tidsperiod (epok). Sätter även in det i andra sammanhang. Gör jämförelser. Förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Beskriva instrument och instrumentgruppers funktion i olika sammanhang.
Beskriver och gör, med hjälp, enkla jämförelser. Ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Ger exempel på instrumentets funktion i olika sammanhang.
Förklarar instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Förklarar instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.

Mu
Matris musik grundsärskolan 1-6

Jämföra och reflektera

 • Mu   jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala om musik
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi samtalar om musik.
Jag deltar i samtal om musik. Jag bidrar med tankar om hur olika musik låter och känns. Jag bidrar med tankar om hur musik har använts förr och nu.
Jag deltar i samtal om musik. Jag kan jämföra hur olika musik låter och känns. Jag bidrar med tankar om hur musik har använts förr och nu. Jag kan jämföra vad som är lika och olika.
Jag deltar i samtal om musik. Jag kan jämföra och förklara hur olika musik låter och känns. Jag bidrar med tankar om hur musik har använts förr och nu. Jag kan jämföra och förklara vad som är lika och olika.

Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

 • Mu   använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Musikord och musiksymboler
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag vet att det finns olika musikord och musiksymboler.
Jag känner till några olika musikord och musiksymboler. Jag kan använda dem med hjälp, när vi pratar om musik.
Jag känner till några olika musikord och musiksymboler. Jag vet vad de betyder. Jag kan använda dem när vi pratar om musik. Jag använder dem oftast på rätt sätt.
Jag känner till några olika musikord och musiksymboler. Jag vet vad de betyder och förklara dem. Jag kan använda dem när vi pratar om musik. Jag använder dem på rätt sätt.