👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kapitel 1 - 3 Amigos tres

Skapad 2018-05-20 18:51 i Gylle skola Borlänge
kapitel 1 - 3 Amigos tres
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
kapitel 1 - 3 Amigos tres

Innehåll

Tidsplan

 • Vårterminen

Mål

Du ska kunna:

läsa texter och dialoger som handlar om utseende, vägbeskrivningar och ett mail

grammatik: artiklar, substantiv, adjektiv, och prepositioner mm. (grundläggande grammatik)

ord som har med utseende, vägbeskrivningar och ett mail att göra

 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

att lyssna på läsa texter och dialoger som handlar om utseende, vägbeskrivningar och ett mail. Träna ord

Detta gemensamt, i par / grupp och individuellt

Bedömning

Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
kapitel 1 - 3 Amigos tres

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
skriva