👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns fascination, undersökande och berättande om naturens liv och död

Skapad 2018-05-21 09:39 i Ringmurens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Med stöd i dokumentation och projekt från föregående verksamhetsår, där vi haft fokus naturvetenskap och teknik, har Boländerna-Sävja-Danmarks förskoleenhet beslutat att påbörja ett nytt projekt som kommer att fortgå under tre år. Hur kan vi se och följa barns fascination, undersökande och berättande om naturens liv och död? Genom ett gemensamt fokus så vill vi göra lärandet hållbart och delbart arbetet ska bidra till att barn ska kunna ta ställning och aktivt påverka en hållbar framtid Fördjupa vår kunskap om barns relation till naturens och ekologin (utifrån vår frågeställning). Vi förbinder, estetik, etik och poetik genom ett projekterande arbetssätt.

Innehåll

 

Frågor som vi tillsammans med barnen skall undersöka i projektet:

 Hur upplever de yngsta barnen naturen i vårt närområde? Hur kan vi stödja dem i sitt utforskande?