👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food & At the Restaurant

Skapad 2018-05-21 10:16 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 5 Engelska
"Nothing brings people together like good food."

Innehåll

Arbetssätt och bedömningsformer

- Vi kommer att titta på filmer om mat och restaurangbesök och diskutera (för förståelse och inspiration).
- Ni kommer att få öva på ord och fraser kopplade till mat och restaurangbesök. 
- Ni kommer att få träna på hur man beställer mat på en restaurang. 
- Ni kommer att skriva manus till dialoger/pjäser som utspelar sig på en restaurang. Ni arbetar i era lärgrupper. 
- Ni kommer spela upp dialogerna/pjäserna för klasskamraterna.

Genom att vara aktiv under lektionstid visar du vad du har lärt dig. Du kommer också att få göra självbedömningar av din prestation i skapandet av menyn, pjäsmanuset och när ni spelar upp er pjäs.

 

 Food & At the Restaurant: Vi skapar förförståelse och finner inspiration

 • Ord för mat och smak
 • Matvanor
 • Vad finns med på en meny?
 • Hur beställer man på en restaurang? Ord och fraser
 • Grupparbete: Meny och pjäsmanus
 • Redovisning: Pjäsen spelas upp
 • Självbedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6

Matriser

En
At the Restaurant / Menyn

 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
På väg
JAG
skriver och presenterar någon maträtt eller dryck under rubrikerna Food, Drinks, Desserts i vår meny
skriver och presenterar flera maträtter och drycker samt beskriver vad de innehåller i vår meny.
skriver och presenterar flera maträtter och drycker i menyn.samt beskriver vad de innehåller och smakar.
skriver och presenterar mat och dryck och skapar fantasifulla och lockande beskrivningar av de olika rätterna i menyn.

En
At the Restaurant / Pjäsmanus

 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
På väg
JAG
ger förslag på några ord som kan användas i vårt pjäsmanus.
ger förslag på ord och fraser så att vi kan få fram en begriplig konversation i samband med beställning av mat på restaurangen i vårt pjäsmanus.
ger förslag på meningar och får fram en tydlig konversation i samband med beställning av mat på restaurangen i vårt pjäsmanus.
ger förslag på varierade meningar och skapar en fyllig konversation i samband med beställning på restaurangen i vårt pjäsmanus.

En
At the Restaurant /Pjäsen

 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
På väg
JAG
säger några ord men bidrar mest med kroppsspråk i pjäsen.
säger repliker med ord och fraser och bidrar till att få fram en begriplig handling i pjäsen.
säger repliker i meningar och bidrar till att få fram en tydlig handling i pjäsen.
säger repliker i varierade meningar och bidrar till en fyllig handling i pjäsen.

En
Food

 • En  E 6   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6   Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
På väg
JAG
lyssnar mest när vi pratar om mat och restaurangbesök och tycker att det är svårt att själv delta aktivt.
deltar ibland med någon tanke eller åsikt när vi pratar om mat eller restaurangbesök.
deltar med tankar och åsikter när vi pratar om mat och restaurangbesök.
deltar med jämförelser, tankar och åsikter och ställer egna frågor när vi pratar om mat och restaurangbesök.
JAG
redovisar i de skriftliga övningar vi gör under temaarbetet att jag har lärt mig några matord.
redovisar i de skriftliga övningarna vi gör under temaarbetet att jag har lärt mig flera matord.
redovisar i de skriftliga övningarna vi gör under temaarbetet att jag har lärt mig många ord för mat och smak.
redovisar i de skriftliga övningarna vi gör under temaarbetet att jag har lärt mig att uttrycka mig varierat om mat och smak.