👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mobile ban in school

Skapad 2018-05-21 10:53 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Engelska
Mobilernas plats i klassrummet är en het diskussionsfråga, det är dags för er elever att ge er in i debatten, vad tycker ni? Mobiler i klassrummet eller inte?

Innehåll

You are going to write an editorial about the Social Democrat'r proposal about a mobile ban in school.

 

Read the article about mobile ban in the attached document.

We will discuss it in the classroom as a debate.

 

 • What is your opinion? To ban, or not to ban mobile phones in school?

 • Argue for or against, use at least three arguments for your opinion, and one counter argument.

 • Write your answer to the article, the text should be organized as an editorial.

 

Uppgifter

 • Mobile ban in school

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Editorial

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultatagera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultatagera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med vissanpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med vissanpassning till syfte, mottagare och situation.