👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-05-21 11:05 i Djupedalskolan Härryda
Språkhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska
Språk förändras hela tiden genom att ord försvinner och nya ord kommer till. Stavningen av ord förändras, och betydelsen av ett visst ord kan också ändras. Genom kontakter med andra länder kommer nya ord och uttryckssätt in i språket. Hur vi förmedlar språk har också förändrats. För tusen år sedan ristade vi runor i sten, för femhundra år sedan var papper och penna ännu något exklusivt och dyrt. De senaste åren har nu teknik som datorer och mobiltelefoner skapat nya möjligheter att skriva och spara texter.

Innehåll

Övergripande mål

  • Syftet med undervisningen är att du får en inblick i svenska språkets historia 
  • Du får också veta hur svenskan har utvecklats genom lånord från olika språk och vilka faktorer som påverkar i nutid.

 

Centralt innehåll

  • Tillägna dig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, uppbyggnad, ursprung och historia samt utveckla förståelse för varför människor skriver och talar olika.
  • Lära dig om nya ord i språket, till exempel lånord.

Matriser

Sv
Svenska språkets historia och närliggande språk

E
C
A
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.