👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7. Kap 6. Algebra

Skapad 2018-05-21 12:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med kapitel 6 i lärobok Formula 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik
Arbetsområdet där du förenklar uttryck, löser ekvationer och får veta vad x egentligen är.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • Mål 1. skriva och beräkna uttryck med flera räknesätt tex.( 3x + 2*4)
 • Mål 2. tolka och förenkla bokstavsuttryck tex. 2a + 3a + 4 - 3 = 5a + 1
 • Mål 3. beräkna värdet av uttryck tex. a=2 vad är då värdet  2a + 3? Jo, 2*2+3=7
 • Mål 4. använda formler tex. Du vet hastigheten (v) och tiden(t), men inte sträckan (s), då använder du s = v*t
 • Mål 5. skriva och lösa enkla ekvationer samt visa dina prövningar

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok.

Bedömning

Under området kommer vi ha ett prov med en A-del och en B-del (problemlösning).

Det som kommer bedömas är din förmåga att:

 • Lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder som passar till uppgiften. Du ska även kunna formulera matematiska modeller som kan användas i sammanhanget.
 • Visa kunskaper om matematiska begrepp inom ekvationer och uttryck.
 • Välja och använda metoder som passar för att lösa rutinuppgifter inom uttryck och ekvationer.
 • Använda symboler, algebraiska uttryck och ekvationer anpassade till det du ska beräkna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Ma 7. Kap 6 Algebra och mönster

-------->
-------->
-------->
Algebra
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.