👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The fantastic flying books of mr Morris Lessmore

Skapad 2018-05-21 12:42 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola F – 6 Bild Svenska
Vi tittar på och jobbar med filmen The fantastic flying books of mr Morris Lessmore.

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Titta på filmen i klassen på en lämplig tid under veckan. Välj en eller flera uppgifter som passar er bäst, eller hitta på en egen uppgift som du hellre gör. Filmen är utan tal, endast musik.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs

Förslag på uppgifter:

 

 • Tänk dig att du är Morris och beskriv vad du skulle göra om en storm spred ut alla dina saker.
 • Tänk dig att du flög iväg med en knippa flygande böcker som Mr. Morris. Vart skulle de kunna föra dig? Skriv en historia om vad som skulle kunna hända och var du skulle kunna landa eller diskutera i grupper (alt. EPA)
 • Om Morris hade haft möjlighet att prata med damen som flög, vad hade de pratat om? Skriv en dialog över deras konversation.
 • Beskriv enskilt eller I grupp hur du tror att Morris känner sig när han hittar “det mest mystiska och inbjudande rum han någonsin sett”.
 • Måla en övertygande affisch för att övertyga människor att besöka ett bibliotek (t.ex. Brantingsbiblioteket)
 • Måla en inre bild från något du minns från filmen och skriv text till.
 • Ha ett filmsamtal efter Chambers boksamtalsfrågor.
 • Diskutera varför det ändras från svartvitt till färg. Vilken bok får dina elever att ”fyllas av färg”?
 • Vilka olika känslor visar Morris när han läser? Vilka olika genrer finns det?
 • Vad har ”Humpty Dumpty-boken” för roll?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6