👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering etik och moral

Skapad 2018-05-21 13:48 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 0 Religionskunskap
Planering arbetsområde religion etik och moral

Innehåll

PLANERING ARBETSOMRÅDE RELIGION

ETIK OCH MORAL

 Hur ska man vara mot sina kompisar och föräldrar? Är det viktigt att vara snäll och ställa upp på vad andra vill eller är det bäst att tänka på sig själv först och främst?

Det finns antagligen inte en enda människa som inte någon gång tänkt på den här typen av frågor.

Det är inte alltid tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Vissa människor tycker till exempel att det är ok att ”småljuga” ibland medan andra människor tycker att man måste tala sanning i alla situationer.

ETIK använder vi för de värderingar vi har om vad vi anser vara rätt eller fel. Med MORAL menas de handlingar vi gör eller inte gör utifrån de värderingar vi har.

Vi har ofta olika uppfattningar om hur vi ska vara mot varandra och det är det som gör det här arbetsområdet både spännande och svårt.

 

Den stora frågan är:

  • Vad innebär begreppen etik och moral och hur kan du agera i olika situationer?

 

 

VILKA FÖRMÅGOR ÖVAR OCH BEDÖMS DU I:

¤ ANALYSFÖRMÅGAN - Att kunna förklara varför, att kunna se orsaker och konsekvenser, att se likheter och skillnader – att se samband – att se det ur olika perspektiv.

¤ KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGAN - Att kunna argumentera och resonera.

¤ BEGREPPSFÖRMÅGAN - Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.

¤ METAKOGNITIVA FÖRMÅGAN – Att kunna bedöma sin egen och andras insatser.

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Etik

 

Moral

 

Empati

 

Solidaritet

 

Jämlikhet

 

jämställdhet