👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet

Skapad 2018-05-21 13:50 i Kristallen Hedemora
Förskola
Väcka de yngre barnens nyfikenhet och intresse för böcker och läsning.

Innehåll

Syfte:

Genom läslyftet vill vi pedagoger på ett mer medvetet sätt läsa, berätta och prata om böcker och sagor med 1-2-åringar. Vi vill väcka ett intresse för böcker, sagor och läsning.

Mål:

Vårat mål är att introducera böcker och sagor på ett intressant och på ett inlevelserikt sätt för att väcka deras intresse. Vi vill även lära barnen hur de ska hantera, läsa och lyssna på böcker.

Metoder:

 • Vi vill sätta upp två tavellister för att synliggöra våra böcker för barnen.
 • Vi har valt ut två böcker, "God natt Alfons Åberg" och "Bockarna Bruse" som vi vill fokusera extra på.
 • Vi har även rekvisita till dessa två böcker som vi kommer att använda till vårt sagoberättande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016