👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 3

Skapad 2018-05-21 15:33 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 3 Teknik
Vi kommer vid några tillfällen arbeta med teknik.

Innehåll

Syfte
Syftet med undervisningen i ämnet teknik är att skapa ett intresse för teknikens värld, där eleverna får undersöka, utveckla, dokumentera och diskutera kring produkter som finns i deras närhet. 

Arbetssätt - så här kommer vi att arbeta
Du kommer att få arbeta i helklass och i mindre grupper.
Du kommer att dokumentera ditt arbete genom att skissa, bygga fysiska modeller och redovisa dina uppgifter.
I din dokumentation kommer du att få träna på att utvärdera ditt arbete och diskutera idéer för vidareutveckling.
Du får undersöka produkter i din närhet och se hur de utvecklats och hur de fungerar.

Vi kommer att göra enkla undersökningar i teknik.
Vi undersöker vardagliga föremål och ser hur de fungerar. 

Bedömning - så här visar du dina kunskaper
Du kan visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionen och genomföra de uppgifter som ingår.
Du visar dina kunskaper när du arbetar tillsammans med andra genom att vara en del i det gemensamma arbetet.
Du skissar och dokumenterar ditt arbete, du bygger och konstruerar.
Du kan visa dina kunskaper genom att reflektera över dina konstruktioner och hur du eventuellt skulle kunna vidareutveckla dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3