👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral utifrån samhällets och religioners regler

Skapad 2018-05-21 15:45 i Djupedalskolan Härryda
Religion och samhällskunskap; etik och moral
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Vi ska arbeta med området etik och moral. Vad betyder orden och vad säger olika religioner om vad som är rätt och fel? Vi funderar också på hur man kan göra när något känns fel, t.ex. i en mobbningssituation och diskuterar kamratskap och relationer.

Innehåll

Vi arbetar med

 • världsreligionerna - vilka är de?
 • regler och levnadssätt i olika religioner och i samhället
 • begreppen etik och moral - vad betyder orden?
 • hur vi är mot varandra 
 • hur vi gör när något känns fel
 • rättigheter och skyldigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6