👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reisen und Filme vt 2018

Skapad 2018-05-21 16:01 i Da Vinciskolan Ale
I det här arbetsområdet arbetar vi med ord och uttryck i samband med resor (kapitel 7 i "Der Sprung"). Vi arbetar också med verb i presens och perfekt.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med film och med resor.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Se separat material (lektionsplaneringar och läxor) på bloggen!


Ord som du ska kunna:

väskan

resebyrån

högtalaren

platsbiljetten

restaurangvagnen

bagagevagnen

ryggsäcken

stationen

spåret

perrongen

informationen

förvaringsboxen

passet

pengarna

tåget

tidtabellen

biljettluckan

biljetten

leget, ID-kortet

liggvagnen

sovvagnen

vagnen

Dialog som du ska kunna kommunicera på tyska: "Wohin fahren Sie?"

- God dag!

- God dag! Kan jag hjälpa er?

- En tur och retur till Köln, tack. Finns det plats på intercitytåget klockan 9.45?

- Ja, det blir 108 euro och 80 cent med intercity-tillägg.

- Måste jag byta tåg?

- Nej, det är direktförbindelse.

- Tack! Hej då!

- Hej då! Trevlig resa!

------------------------------------------------------------------------------------------

- Ursäkta, där vid fönstret är min plats.

- Var så god och sitt.

- Varifrån kommer ni?

- Från München. Och ni?

- Från Stockholm.

- Vart är ni på väg?

- Till Köln. Och vart är ni på väg?

- Jag reser till Stuttgart.

- Jag är lite hungrig.

- Och jag är törstig. Kom så går vi tillsammans till restaurangvagnen.

Im Speisewagen:

- En kopp te och en korvsmörgås, tack.

- Jag skulle vilja ha en mineralvatten och en ostsmörgås.

- Titta! Där, vid berget, är det vin? Rhen är verkligen mycket vacker här.

- Ja, verkligen romantiskt.

- Ser ni borgen där uppe?

- Ja, den ser mycket gammal ut. Så, nu är vi i Köln.

- Här måste jag stiga av. Hej då!

- Trevligt lov! Hej då!

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

presens och perfekt

regelbundna och oregelbundna verb

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan på ett enkelt språk skriva en dialog som handlar om att köpa biljett.
Du kan på ett utvecklat språk skriva en dialog som handlar om att köpa biljett.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och du har ett varierat språk.
Grammatiska strukturer
 • M2
Du kan delvis personböja verb i presens samt delvis böja de regelbundna verben i perfekt.
Du kan personböja verb i presens samt de regelbundna verben i perfekt.
Du kan personböja verb i presens samt behärskar de regelbundna och de oregelbundna formerna i perfekt.
Du kan på ett säkert sätt personböja verb i presens samt behärskar de regelbundna och de oregelbundna formerna i perfekt.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • M2
 • M2
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du gör ett försök till att ställa frågor eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du ställer frågor eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.