👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2018-05-21 16:16 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att jobba med 

- växande mönster 

- obekanta tal som tecknas med en bokstav

- att förstå och teckna algebraiska uttryck

 

Syfte

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

- föra och följa matematiska resonemang, och

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
    Ma  4-6
  • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
    Ma  4-6
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
    Ma  4-6