Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik på lekplatsen

Skapad 2018-05-21 20:10 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Detta är Ladugårdsmarkens planeringsmall. Ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola F – 3 Svenska Teknik Fysik
Hur gör du för att gunga fortare? Vilken sten kommer först till marken, en liten eller stor? Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva och lära om tyngdkraft, jämvikt och friktion. Du lär med hela kroppen!

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att arbeta och lära oss mer om fysik. Vi ska undersöka hur enkla naturvetenskapliga regler påverkar det som händer runtomkring oss. 

 

Elevens mål

Målet med arbetet är att 

 • kunna beskriva begreppen jämvikt, tyngdkraft, friktion och balans
 • du ska utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar
 • du ska kunna ställa en hypotes, iaktta och redovisa ett resultat
 • du ska kunna dokumentera dina observationer

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att arbeta med egna undersökningar och observationer i vår närmiljö, både utomhus på vår skolgård och inomhus.

Vi dokumenterar våra observerationer och diskuterar tillsammans. Vi lyssnar på varandra och tar del av kompisarnas kunskaper och erfarenheter. Vi tittar på filmer och har genomgångar.

Bedömning

Du kommer att redovisa ditt arbeta genom att:

 • genomföra undersökningar tillsammans med din grupp
 • delta i diskussioner och resonemang
 • berätta för klasskompisarna om dina observationer
 • dokumentera dina undersökningar
 • skriva enkla faktatexter

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva enkla naturvetenskapliga begrepp och använda dem i rätt sammanhang
 • arbeta efter instruktioner
 • dokumentera
 • jämföra och diskutera dina resultat med andra

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: