👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa åk 7 2018

Skapad 2018-05-21 20:11 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

Innehåll

Arbetsområdet handlar om din kropp, hälsa och hur du ska ta hand om den samt om sexualitet. 

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi att ha genomgångar, göra uppgifter, se filmer, läsa texter, diskutera och göra värderingsövningar.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid läxförhör, diskussioner och vid ett avslutande prov. 

Elevinflytande

Inför arbetsområdet kommer vi att fräscha upp minnet kring det du redan kan om människokroppen och du kommer även att få möjlighet att ställa egna frågor och diskutera det som känns viktigast för dig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningen gäller biologi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att använda kunskaper i biologi för att granska information.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.