👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivövning 7c - "Välkommen till underjorden"

Skapad 2018-05-22 08:04 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Att byta perspektiv med utgångspunkt av boken " Om det var krig i Norden"
Grundskola 7 – 9 Svenska
Välkommen till underjorden I denna uppgift kommer du att öva på att utveckla din text genom textbindning och gestaltning. Vi kommer att utgå från uppgifterna i texthäftet "Välkommen till underjorden", där du kommer att få avsluta kursen med att skriva kapitel 2.

Innehåll

Elevdel

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

Din text till innehåll och form: Koppling till kapitel 1,  person- och miljöbeskrivningar, stavning, styckeindelning, skiljetecken, textbindning och meningsbyggnad.

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska:

Kunna följa de språkliga reglerna med stavning, styckeindelning, skiljetecken och meningsuppbyggnad.

Kunna göra gestaltande person och miljöbeskrivningar.

Kunna använda sig av textbindning.

Undervisning

Vi kommer kommer att jobba med nio olika uppgifter utifrån texthäftet "Välkommen till underjorden". Sedan kommer uppgiften att avslutas med att du skriver kapitel 2.

Lgr11

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva.

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl.
Innehåll
Eleven skriver med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Texten dramaturgi är enkel. Texten är i huvudsak samman- hängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Textens dramaturgi är relativt komplex. Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Textens dramaturgi är komplex. Texten är samman-hängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i texten. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i texten väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i texten.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.