👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskussion Förföljaren sva

Skapad 2018-05-22 13:00 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
"Hennes fingrar slöt sig om pepparsprejen. Tanken trummade i hennes huvud: Måste härifrån, måste härifrån. Hon rusade nerför trappan. Hallen. Ytterdörren. Hon stannade upp. Ett suddigt ansikte i det kupade dörrglaset." Vi läser Magnus Nordins spänningsberättelse "Förföljaren".

Innehåll

 

Under några veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med ett lästema i ämnet svenska. Vi kommer att läsa boken Förföljaren av Magnus Nordin. Genom att gemensamt läsa samma bok kommer vi kunna ta del av varandras tankar och erfarenheter på ett nytt och kreativt sätt.

Förhoppningsvis kommer du efter avslutat arbetsområde dels bli en bättre läsare och dels bli bättre på att uttrycka dig i tal. Det är viktigt att man ger boken en chans och inte dömer ut den efter två-tre gångers läsning. Man ska kunna tycka och tänka om en bok även om det inte blir en favorit i bokhyllan.

 

Lycka till!

/Hanna

Matriser

Sv SvA
Diskussionsuppgift Förföljaren sva

Kunskapskravet för E är ej uppnått
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Frågor, åsikter & argument
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkliga strategier
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.