👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4, vt 2018

Skapad 2018-05-22 14:27 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 4 Historia Svenska
Vi lär oss om av medeltiden, ungefär kring år 1050-1520. Vi pratar om livet på landet, i staden och i borgarna. Vi gör även nedslag i till exempel religion, sjukdomar, brott och straff, samt lär oss lite om de viktigaste personerna som levde under denna tiden.

Innehåll

Så här arbetar vi:

 • Vi ser filmer om medeltiden.
 • Vi läser texter tillsammans där vi diskuterar innehållet i texten och reflekterar kring innehållet och de frågor som ställs där.
 • Vi undersöker olika faktaböcker om medeltiden; register, illustrationer, vilken typ av källor och tolkningar det finns osv.  
 • Vi hämtar fakta om t.ex. digerdöden och den heliga Birgitta ur olika källor, skriver stödord  samt tränar på att berätta med hjälp av dessa.
 • Vi besöker Lödöse museum. 
 • Avslutningsvis arbetar vi med att enskilt skriva en faktatext om valfritt tema. Faktatexten ska avslutas med egna reflektioner, och redovisas sedan.

Detta bedöms efter avslutat arbete:

 • Förmågan att skriva en faktatext.
 • Förmågan att ange källor.
 • Förmågan att reflektera kring innehållet i texten.
 • Förmågan att kunna skilja mellan källor och tolkningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv
Medeltiden vt 2018

Har nått målet.
Din förmåga att skriva en faktatext med ett begripligt innehåll.
Du skriver en faktatext med begripligt innehåll.
Förmågan att använda historiska begrepp i din faktatext.
Du använder historiska begrepp i din faktatext.
Förmågan att kunna skilja mellan källor och tolkningar.
Du skiljer mellan källor och tolkningar.
Din förmåga att ange de källor du använder i din text.
Du anger alla källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din förmåga att reflektera kring den historiska fakta du skriver om.
Du reflekterar kring din faktatext på ett i huvudsak fungerande sätt.