👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt åk 4 , 2018

Skapad 2018-05-22 16:00 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
En arbetsbeskrivning av de områden vi arbetat med under vt åk 4.

Innehåll

Arbetsområden åk. 4

Under årskurs 4 har vi arbetat med följande arbetsområden:

 • Tyst läsning i skolan.
 • Högläsning av gemensam högläsningsbok, Det gula mysteriet och Snögrottan.
 • Läsförståelse
 • Stavning; dubbelteckning.
 • Skrivprojektet "Den öde ön"
 • Utvecklande beskrivningar i berättande texter. Träna både muntligt och skriftligt  genom att t.ex.
  -  beskriva en bild parvis. En beskriver en bestämd bild och den andra personen ritar det som kompisen beskriver. Sen jämför man och konstaterar om man förklarat/ beskrivit tydligt och nog beskrivande.
  -  beskriva personer så de blir mer levande (Hur visar en person att den är arg/glad?)
  - beskriva miljöer
  - skriva en berättelse där man utgår från en bestämd person på en bild (Vem är du? Vad ser du? Vad hör du? Vad luktar det?)
 • Tangentbordsträning

Syfte och centralt innehåll för ämnet svenska åk.4-6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6