👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-05-22 17:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9
Under detta område kommer du få möjlighet att lära dig om hur det svenska språket utvecklas, språkhistoria och även hur språket kan varieras utifrån olika faktorer.

Innehåll

Du ska under några veckor få arbeta med svensk språkhistoria och språkbruk. Det kommer att handla om hur språket har utvecklats genom historien, hur ord blir till, hur språket varieras utifrån olika faktorer och hur språksituationen ser ut i Sverige.

 Syfte och centralt innehåll

Förmågorna som vi jobbar med:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll:

 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom:

 • Genomgångar
 • Film
 • Kopierat material
 • Instuderingsfrågor
 • Avslutande prov

För att klara momentet krävs att du...

 • …deltar i diskussioner.
 • ...arbetar med instuderingsfrågor.
 • ...klarar det avslutande provet.

Detta kommer att bedömas:

 •  Ditt deltagande på lektioner
 • Det avslutande provet.

Matriser

Språkhistoria

Du kan berätta om språklig variation i svenskan. Det gör du på ett enkelt sätt med hjälp av något exempel.
Du berätta om språklig variation i svenskan. Det gör du på ett bra sätt med hjälp av några exempel.
Du kan berätta om språklig variation i svenskan. Det gör du på ett mycket bra sätt med hjälp av flera exempel.
Du resonerar om språkutveckling och/eller språkhistoria på ett enkelt sätt. Detta gör du med hjälp av något exempel.
Du resonerar om språkutveckling och språkhistoria på ett utvecklat sätt. Det gör du med hjälp av passande exempel.
Du resonerar om språkutveckling och språkhistoria på ett välutvecklat sätt. Detta gör du med hjälp av tydliga och välpassande exempel.