Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-05-22 21:46 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss människor, för växterna och för djuren. Vi avslutar NO:n denna terminen med att vi titta närmare på och lära oss mer om just vatten och luft.

Innehåll

  

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 

Du kommer att få utveckla din förmåga att: 

 

 

använda begrepp och ord som hör till arbetsområdet. 

beskriva och dokumentera det som sker i försöken, träna dig i att se samband och dra slutsatser. 

delta i samtal och diskussioner och kunna förklara och resonera kring de slutsatser du kan dra av experimenten och det du lär dig under lektionerna. 

 

Så här ska vi arbeta: 

Vi kommer att arbeta laborativt genom olika försök/experiment. 

Vi övar på att ställa hypoteser och dokumentera våra experiment. 

Vi söker fakta genom att läsa, lyssna och se på film. 

 

Bedömning: 

 

Vi bedömer din förmåga att: 

 

 

förstå och använda dig av de ord och begrepp som hör till arbetsområdet 

beskriva och dokumentera det som sker i experimenten, se samband och dra slutsatser. 

delta i samtal och diskussioner och kunna förklara och resonera kring de slutsatser du kan dra av försöken och det du lär dig under lektionerna. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: