👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-05-22 21:46 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss människor, för växterna och för djuren. Vi avslutar NO:n denna terminen med att vi titta närmare på och lära oss mer om just vatten och luft.

Innehåll

  

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 

Du kommer att få utveckla din förmåga att: 

 

 

använda begrepp och ord som hör till arbetsområdet. 

beskriva och dokumentera det som sker i försöken, träna dig i att se samband och dra slutsatser. 

delta i samtal och diskussioner och kunna förklara och resonera kring de slutsatser du kan dra av experimenten och det du lär dig under lektionerna. 

 

Så här ska vi arbeta: 

Vi kommer att arbeta laborativt genom olika försök/experiment. 

Vi övar på att ställa hypoteser och dokumentera våra experiment. 

Vi söker fakta genom att läsa, lyssna och se på film. 

 

Bedömning: 

 

Vi bedömer din förmåga att: 

 

 

förstå och använda dig av de ord och begrepp som hör till arbetsområdet 

beskriva och dokumentera det som sker i experimenten, se samband och dra slutsatser. 

delta i samtal och diskussioner och kunna förklara och resonera kring de slutsatser du kan dra av försöken och det du lär dig under lektionerna.