👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2018-05-23 12:04 i Djupedalskolan Härryda
Argumenterande tal
Grundskola F – 9 Svenska
Vi jobbar med retoriska modeller och knep. Ni kommer att komponera och genomföra ett argumenterande tal kring valfritt ämne.

Innehåll

Ditt tal bedöms enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
    Sv  7-9
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning av argumenterande tal

Argmentation - Muntligt anförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Syfte och begriplighet Medvetenhet om mottagare Kontakt med åhörarna Engagemang (Röst/Mimik/Gester/ Kroppshållning)
Anpassar inte till mottagaren Oengagerad, läser innantill, ser inte upp på publiken
Eleven visar viss anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Innehåll
Tes Argument - Motargument Argumentens kvalitet och relevans, hållbarhet (sakargument-värdeargument)
Eleven visar att den inte förstått det material den arbetat med. Eleven framför inga åsikter eller stödjande argument.
Eleven framför åsikter/stödjer tesen med enkla, till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter/stödjer tesen med utvecklade och underbyggda argument
Eleven framför åsikter/stödjer tesen med välutvecklade och väl underbyggda argument som fördjupar och förstärker.
Struktur/Disposition
Logik i resonemanget och disposition Inledning - Avslutning
Otydligt och osammanhängande
Strukturen är i huvudsak logisk och fungerande för genren, syftet och mottagarna.
Strukturen är relativt väl fungerande
Strukturen är välvald med tanke på ämnet
Språk
Ordval-Formuleringar, Förklaringar, Variation, Nyanser, Retoriska knep
Har inte anpassat språket utifrån syfte och mottagare
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna
Eleven använder ett varierat, väl fungerande språk för ämnet och mottagarna