👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4B kap 9

Skapad 2018-05-23 12:08 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Det första avsnittet börjar med en repetition av multiplikation och division med 10-tal och 100-tal och utökas med multiplikation och division med 1000-tal. Kapitlets andra del handlar om skriftliga räknemetoder i multiplikation med stora tal. Sista avsnittet behandlar den skriftliga räknemetoden kort division både med och utan minnessiffra.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Multiplikation och division

Centrala innehållet:

  • Centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.
  • Metodernas användning i olika situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental
  • multiplikation med två-, tre-, och fyrsiffriga tal
  • kort division

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta med olika parövningar som behandlar addition och subtraktion. Till exempel mattekluringar och mattespel.

Vi kommer att arbeta i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Eleverna kommer att få matteläxa måndag till måndag. 

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Självbedömning innan kapitlets början och efter. 

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.