👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 6 Vt 2013

Skapad 2018-05-23 12:29 i Östergårdsskolan Halmstad
Del 1-6 i Matematikboken 6 Liber, behandlar bland annat: Tal och räkning, mer om multiplikation och division, Bråk och procent, Avrundning och överslagsräkning, Geometri, Tid- tabeller och diagram.
Grundskola 6 Matematik
Del 4-6 i Matematikboken alfa behandlar bland annat multiplikation och division med uppställningar, geometri med enhetsövergångar, omkrets och area, samt bråk, volym och vikt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Efter terminen ska du:

 • kunna övergångar mellan olika enheter inom längd, vikt och volym.
 • kunna beräkna medelvärde.
 • kunna beräkna omkretsen hos månghörningar.
 • kunna beräkna arean hos rektanglar.
 • kunna uppskatta längd, vikt och volym i vardagliga situationer.
 • kunna uttrycka i bråkform hur stor del av en given figur som ifylld.
 • kunna tidsuttrycken, läsa tabeller och diagram samt kunna skapa dessa själv

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med genomgångar, diskussioner, laborationer och spel samt individuellt arbete i Matematikboken 6.

Bedömning

Bedömning kommer att ske via lektionsarbete och diagnos. Resultat skrivs in under kommentarer här i den pedagogiska planeringen samt markeras i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik del 4-6

Begrepp

Kan ej
På väg
Kan
Kan använda dig av och förstår begrepp inom geometri och längd.
Kan använda dig av och förstår begrepp inom bråk, vikt och volym.

Beräkningar

Kan ej
På väg
Kan
Kan beräkna medelvärde, t.ex. av talen 17, 11, 8 och 12.
Kan uppskatta längd i vardagliga situationer.
Behärskar övergångar mellan olika enheter inom längd.
Kan bedöma om en vinkel är spetsig, trubbig eller rät.
Kan räkna ut en rektangels omkrets.
Kan räkna ut en rektangels area.
Kan uppskatta vikt i vardagliga situationer.
Behärskar övergångar mellan olika enheter inom vikt.
Kan uppskatta volym i vardagliga situationer.
Behärskar övergångar mellan olika enheter inom volym.
Kan uttrycka i bråkform hur stor del av en given figur som är ifylld.
Kan räkna med bråk, t.ex. hur mycket som är kvar av en pizza när du har ätit 3/4?