👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Barns inflytande 2018 Lönneberga, Draken

Skapad 2018-05-24 08:57 i Lönneberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Att göra barnet medvetet om hens rättigheter respektive skyldigheter.

Vad är likvärdighet i "Barns inflytande" för pedagogen?

Planerade insatser

 Att använda "tummen upp" som förstärkning.

Att knacka på innan man öppnar dörrar, synliga som imaginära, in till barnens lek.

Att arbeta med känslokort för att ge barnen ett utökat medvetet register av känslor, samt ett verbalt. (BRÅ)

 

 

 

Kännetecken

Vad är medvetenhet hos barnen? Hur ser vi detta?

Barn och personal använder fler känsloord i sina frågor och berättande.

Att barn och vuxna respekterar viljan av ensamhet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
    Lpfö98 Rev. 2016