Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk politik

Skapad 2018-05-24 09:12 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Svensk politik med fokus på partier, ideologier, valet och det parlamentariska läget samt den svenska demokratiska processen (grundlagar, riksdag, regering och myndigheter).

Innehåll

Svensk politik 2020

Planeringen är i korthet följande:

1. Genomgång av partierna och det parlamentariska läget idag - vad är skillnaderna mellan partierna och hur fungerar parlamentarismen i Sverige. I första delen arbetar vi mycket med grundläggande begrepp kopplat till området samt GAL-TAN skalan och partiernas ideologiska hemvist.
Del 1 avslutas i och med att en skriftlig reflektion genomförs via exam.net om partierna, GAL-TAN och det parlamentariska läget.

2. Fokus på "Hur styrs Sverige" med inriktning på grundlagarna, riksdagen, regeringen, statsförvaltningen och statschefen. 
Del 2 avslutas med dels ett baskunskapstest som genomförs via Forms samt en mer redogörande och analytisk uppgift som genomförs via exam.net.


Material för inläsning:
(mer information finns i studieplanen i Teams)
Följande kapitel i Digilär:

 

 
Följande frågor, begrepp är extra viktiga att ha kunskap om:

  • Riksdagens uppgifter.
  • Vad är politik och hur kan man påverka som privatperson?
  • Fokus på riksdag, regering, grundlagarna, men även hur politik blir verklighet via myndigheterna.
  • Skillnaden direkt-indirekt demokrati, valprocessen, proportionella val.
  • Parlamentarism, misstroendeomröstning, minoritetsregering, koalitionsregering.
  •  Riksdagen och regeringens uppgifter - vem gör vad och vad är skillnaden mellan de två institutionerna i svensk politik.
  • Lagstiftning, hur den parlamentariska processen fungerar i vår riksdag. Reglering (lagstiftning/något som är styrt av lagar), utredning, remiss, proposition, bereda, partigrupper, motioner, utskott, betänkande, reservation, opposition, kammaren, votering.
  • Kontroll och granskning, interpellation, konstitutionsutskottet, misstroendeförklaring, misstroendeomröstning.
  • Ordlistan (se till ovanstående ord samt begreppsordlistan i Teams)

 

 

Koppling till kursplanen, kunskapskrav och förmågor:

I detta moment kommer vi arbeta med förmågan att använda grundläggande begrepp inom området samt förmågan att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

 

Matriser

Sam
Svensk demokrati och politik - Bedömningskriterier

E
C
A
Grundläggande begrepp
Att använda relevanta ämnesspecifika begrepp i korrekt sammanhang för att kunna förklara processer inom politik och samhällsutveckling. Kunna argumentera och redogöra nyanserat kräver att man har god kunskap om de begrepp centrala för ämnesområdet.
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Redogörelser och analyser
Förmågan att redogöra för om demokrati, organisation och funktion avseende det politiska och demokratiska systemet i Sverige.
Du kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: