Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-05-24 11:11 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är demokrati/diktatur? Vilka partier finns det? Hur går valet tillväga? Vem bestämmer egentligen? Dessa frågor kommer vi att svara på under detta tema!

Innehåll

Vi kommer att läsa texter, titta på filmer, diskutera och resonera tillsammans. Vi kommer också att i grupper göra egna partier och sen genomföra ett klassval.

 

Bedömning sker genom test från np. i samhällskunskap och de diskussioner vi har i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati år 6, 2018

Beslutsfattande och politiska idéer

E
C
A
KUNSKAPER
Du har grundläggande kunskaper om: Politiska strukturer: * Vad demokrati är och * Hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. * Hur individer och grupper kan påverka beslut. * Politiska val och partier i Sverige. * Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag * Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
Du har goda kunskaper om: Politiska strukturer: * Vad demokrati är och * Hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. * Hur individer och grupper kan påverka beslut. * Politiska val och partier i Sverige. * Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag * Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
Du har mycket goda kunskaper om: Politiska strukturer: * Vad demokrati är och * Hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. * Hur individer och grupper kan påverka beslut. * Politiska val och partier i Sverige. * Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag * Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
RESONEMANG
• I vilken utsträckning du i ditt i resonemang visar vad som kännetecknar ett demokratiskt beslut. • I vilken utsträckning du använder konkretiseringar för att förtydliga ditt resonemang.
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper (skolelever, lärare, föräldrar) kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t ex för ung för att få rösta i val): * Ditt resonemang beskriver någon möjlighet att påverka. * Ditt resonemang innehåller någon enkel konkretisering som inte nödvändigtvis förtydligar påverkansmöjligheterna. * Ditt resonemang har få och korta förklaringar till varför vissa individer/grupper har stor eller liten makt över viktiga beslut.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper (skolelever, lärare, föräldrar) kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t ex för ung för att få rösta i val): * Ditt resonemang beskriver några möjligheter att påverka. * Ditt resonemang innehåller någon konkretisering som förtydligar resonemanget. * Ditt resonemang har fler och längre förklaringar till varför vissa individer/grupper har stor eller liten makt över viktiga beslut.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper (skolelever, lärare, föräldrar) kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t ex för ung för att få rösta i val): * Ditt resonemang beskriver några möjligheter att påverka. * Ditt resonemang innehåller flera konkretiseringar som förtydligar resonemanget. * Ditt resonemang har många och långa förklaringar till varför vissa individer/grupper har stor eller liten makt över viktiga beslut
Begrepp
Kunna förklara t ex ordet demokrati, diktatur, riksdag, regering mfl.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: