👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regler och lagar

Skapad 2018-05-24 11:33 i Heby skola F-6 Heby
Lagar och regler.
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om vilka lagar och regler det finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler

Några olika lagar

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation i helklass och i smågrupper.


Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler. Vi kommer bland annat att läsa texter från läroboken.
 
Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.

Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din delaktighet vid genomgångar.

Ditt deltagande i diskussioner och argumentationer.

Hur du för dina resonemang.

Skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lagar och regler

F
E
C
A
Rättsliga strukturer
Nivå för E inte nådd.
Du har grundläggande kunskaper om hur rättsliga strukturer är uppbyggda och hur de fungerar.
Du har goda kunskaper om hur rättsliga strukturer är uppbyggda och hur de fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om hur rättsliga strukturer är uppbyggda och hur de fungerar.
Ny aspekt
Mänskliga rättigheter
Nivå för E inte nådd.
Du har grundläggande kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt om barnens rättigheter. Du kan ge något exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt om barnens rättigheter. Du kan ge några exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt om barnens rättigheter. Du kan ge många exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.